Zien we u op het KNMP Najaarscongres?

Het KNMP Najaarscongres vindt plaats op dinsdag 10 oktober 2023 in het Beatrix Theater Jaarbeurs Utrecht. Dit najaar is het thema ‘Obesitas: farmaceutische zorg in balans’. Op deze pagina vindt u meer informatie over het KNMP Najaarscongres 2023.

 

Programma

 

08.30 – 09.30 uur
Ochtendsessie Van klassieke medicatiebewaking naar MFB’s
Drs. Marleen Journée – Gilissen, Suzan Gipmans MSc en drs. Minke Kranenborg, Geneesmiddel Informatie Centrum, KNMP

*Accreditatie wordt aangevraagd

 

09.30 uur
Opening door Aris Prins, voorzitter KNMP en prof. dr. Katja Taxis, Rijksuniversiteit Groningen en dagvoorzitter

 

09.55 uur
Inleiding door prof. dr. Katja Taxis, Rijksuniversiteit Groningen en dagvoorzitter

 

10.10 uur
Obesitas: oorzaken en de rol van (eetlust)hormonen
Prof.dr. Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog, Erasmus MC

 

10.50 uur
Kinetiek en doseringsaanpassingen bij patiënten met obesitas
Prof. dr. Catherijne Knibbe, ziekenhuisapotheker St. Antonius Ziekenhuis en Hoogleraar Grondslagen van de Individuele Farmacotherapie, Universiteit Leiden

 

11.20 uur
Intermezzo door Katja Taxis, professor farmacie Rijksuniversiteit Groningen

 

11.30 uur
Obesitas en farmacotherapie in de huidige praktijk van kinderartsen
Prof. dr. Erica van den Akker, kinderarts Erasmus MC

 

12.00 uur
Lunchpauze

 

12.15 – 13.30 uur
Lunchworkshop Gecombineerde Leefstijl Interventie en Medicatie (GLI-M)
*inschrijven is niet meer mogelijk, de lunchworkshop zit vol*
verzorgd door drs. Elly Zon, apotheker Apotheek Zuiderhaaks & Apotheek Bernhardplein en docent farmacie LUMC, in samenwerking met Nanja de Jong, apotheker Gezondheidshuis Zwolle

*Accreditatie wordt aangevraagd

 

12.15 – 13.30 uur
Gesponsorde lunchworkshop: Signaal op Maat bij morbide obesitas en bariatrische chirurgie
*inschrijven is niet meer mogelijk, de lunchworkshop zit vol*
verzorgd door Anne-Marie Broekhuisen, Business Analist en Product Owner Famarcie, Pharmapartners, en Kim-Loan van Donselaar, Apotheker Business Development, PharmaPartners en Stichting Health Base

Georganiseerd door PharmaPartners en Stichting Health Base

*Accreditatie wordt aangevraagd

 

13.45 uur
Film van Tanja ter Brake en Paul Barendregt

 

13.50 uur
Interview met patiënt en taalambassadeur Dicky Gingnagel door drs. Sanne Niemer, senior adviseur/projectleider bij Pharos

 

14.20 uur
Medicatie bij de behandeling van obesitas
dr. Arianne van Bon, internist-endocrinoloog Rijnstate

 

14.50 uur
Uitreiking Studentenprijzen door KNMP-bestuur

 

15.00 uur
Medicatiemanagement na bariatrische chirurgie
drs. Desiree Burgers, ziekenhuisapotheker St. Antonius Ziekenhuis

 

15.30 uur
Pitch: In gesprek met een obesitaspatiënt
drs. Emerald Smet, apotheker BENU Aarveld

 

15.40 uur
Pitch: Gewichtstoename als bijwerking, een lastig probleem
Eugène van Puijenbroek, hoofd wetenschap en onderzoek, bijwerkingencentrum Lareb

 

15.50 uur
Pitch: Medicatiebewaking bij morbide obesitas en na bariatrische chirurgie
Suzan Gipmans, MSc, apotheker KNMP

 

16.00 uur
Pitch: Is de BMI de juiste maat bij Hindoestaanse patiënten?
drs. Prem Adhien, apotheker Service Apotheek van Waert, epidemioloog en universitair docent Farmacologie Universiteit Utrecht

 

16.10 uur
Afsluiting door prof. dr. Katja Taxis, Rijksuniversiteit Groningen en dagvoorzitter

 

16.15 uur
Gelegenheid tot bezoeken expositie en netwerken onder genot van een drankje tijdens het walking dinner

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

 

Sprekers

 

Liesbeth van Rossum

Prof. dr. Liesbeth van Rossum
Prof. dr. Liesbeth van Rossum is internist-endocrinoloog en hoogleraar op het gebied van obesitas en stressonderzoek bij het Erasmus MC, Rotterdam. Zij is tevens oprichter van het Centrum Gezond Gewicht en het Leefstijlzorgloket in het Erasmus MC. Liesbeth bekleedt diverse bestuurlijke functies, waaronder het voorzitterschap van het Partnerschap Overgewicht Nederland. Dat is de koepelorganisatie van 20 gezondheidszorgorganisaties en (para)medische beroepsverenigingen die onder andere de overheid adviseert over obesitasbeleid. Op internationaal gebied is ze Europees leider van het thema obesity, diabetes, nutrition and metabolism van de European Society of Endocrinology. Samen met collega Mariëtte Boon schreef ze de prijswinnende internationale bestseller ‘VET belangrijk’.

 

Catherijne Knibbe

Catherijne Knibbe is ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog bij de eenheid Farmacie van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein/Utrecht en hoogleraar Grondslagen van de Individuele Farmacotherapie aan het LACDR, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden. Als ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog combineert ze onderzoek naar het onderbouwen van geneesmiddeldoseringen in speciale patiëntpopulaties. Denk aan pasgeborenen, morbide obesen of kritisch zieke patiënten met klinische werkzaamheden. In het St. Antonius Ziekenhuis is ze lid van het dagelijks bestuur, opleider klinische farmacologie, plaatsvervangend opleider ziekenhuisfarmacie en klinisch farmacologisch consulent voor de Intensive Care. Catherijne is lid van diverse commissies waaronder de multidisciplinaire werkgroep Geneesmiddelen bij morbide obesitas en bariatrische chirurgie van de KNMP.

 

Erica van den Akker

Erica L.T. van den Akker is hoogleraar kinderendocrinologie en hoofd van de afdeling kinderendocrinologie van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Ze is medeoprichter van het Centrum Gezond Gewicht, een EASO Centre of Management voor diagnose en behandeling van kinderen en volwassenen met obesitas. De wetenschappelijke onderzoekslijn heeft speciale focus op nieuwe behandelingen voor (genetische) obesitas. Erica vertegenwoordigt de Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde in het Partnerschap Overgewicht Nederland. Zij is Europees actief in de EndoERN en de ESPE, onder andere als voorzitter van de Europese richtlijn. Die richtlijn is momenteel in ontwikkeling op het gebied van endocriene aspecten in diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten met obesitas.

 

Elly Zon

Elly Zon is bijna 30 jaar werkzaam als apotheker. Momenteel is zij openbaar apotheker bij Apotheek Zuiderhaaks/Bernhardplein in Den Helder en docent aan de masteropleiding farmacie in het LUMC. Elly is gestart met de opleiding tot leefstijlapotheker.

 

Nanja de Jong

Nanja de Jong heeft zes jaar als tweede apotheker in Noord-Holland gewerkt in vier verschillende apotheken. Multidisciplinaire samenwerking was voor haar de drijfveer om een nieuwe apotheek op te starten binnen de Stichting Gezondheidszorg Stadshagen in Zwolle. De samenwerking was aanvankelijk gericht op eerstelijns-zorgaanbieders en is inmiddels uitgebreid naar het sociale domein en de tweede lijn. Eén van de multidisciplinaire samenwerkingsprojecten die hieruit voorgekomen is, is het GLI-programma, dat in 2019 is opgestart.

Via de vereniging voor Arts en Leefstijl kwam Nanja in contact met de Leefstijlapothekers en nam zij deel aan de eerste lichting van de opleiding tot leefstijlapotheker. Daarvoor was zij al betrokken bij een werkgroep leefstijlapothekers die zich bezighield met medicatie en overgewicht. De combinatie van deelname aan deze werkgroep én het feit dat Nanja trekker was van het GLI-programma in het Gezondheidshuis, heeft ertoe geleid dat zij in 2021 het GLIM-protocol heeft ingediend voor de KNMP-innovatieprijs. Dit initiatief is beloond met een nominatie in 2022 en veel landelijke bekendheid voor het protocol, waarvan de geneesmiddelentabel is overgenomen in de richtlijn overgewicht en obesitas van PON.

 

Dicky Gingnagel

Dicky Gingnagel is taalambassadeur bij Pharos en Stichting ABC. Dicky leerde op latere leeftijd lezen en schrijven. Vanuit zijn eigen ervaring weet hij wat de impact op je gezondheid kan zijn als je niet goed kunt lezen en schrijven. Als taalambassadeur test hij folders, gezondheidsapps en websites van zorgaanbieders en helpt zo mee om informatie en communicatie over gezondheid en zorg begrijpelijker te maken. Daarnaast vertelt hij als ervaringsdeskundige tijdens trainingen en bijeenkomsten over zijn ervaringen. Dicky is vanuit sociaal ontwikkelbedrijf Pantar, waar hij als garagebeheerder werkt, gedetacheerd bij Pharos voor één dag in de week.

 

Sanne Niemer

Sanne Niemer werkt als senior adviseur en projectleider bij Pharos, voor het programma ‘Persoonsgerichte zorg en ondersteuning’. Daar richt ze zich voornamelijk op de begrijpelijkheid en toegankelijkheid van zorg. Ze verzorgt nascholingen en trainingen voor zorgprofessionals op het gebied van laaggeletterdheid, beperkte gezondheidsvaardigheden en effectief communiceren. Sanne werkt ook met taalambassadeurs bij het testen en herschrijven van materialen in de zorg of bij praktijkchecks. Daarnaast ondersteunt en adviseert ze partijen die medische richtlijnen herzien, om aandacht voor sociaal-economische en etnische verschillen in richtlijnen te garanderen.

 

Arianne van Bon

Arianne van Bon behandelt vanaf 2019 mensen met ernstige obesitas. Dit doet zij aan de hand van medicatie om af te vallen in combinatie met leefstijlinterventies. Zij ziet in de praktijk dat deze behandeling succesvol is bij veel patiënten. De patiënten ervaren naast gezondheidswinst ook een hogere kwaliteit van leven. Arianne is ook intensief betrokken bij diabeteszorg en in het bijzonder bij de technische aspecten van de behandeling van diabetes, bijvoorbeeld de bi-hormonale (insuline glucagon) kunstalvleesklier.

 

Desirée Burgers

Desirée Burgers is werkzaam als ziekenhuisapotheker in het St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein, Utrecht en Woerden. Zij is aandachtsapotheker bariatrische chirurgie en oncologie. Daarnaast is Desirée verantwoordelijk voor de subafdeling binnen het ziekenhuis, welke farmaceutische zorg met specialistische medicatie thuis organiseert. Desirée studeerde Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht (2002-2008), waarna ze in 2010 haar opleiding tot ziekenhuisapotheker startte. Haar differentiatie is het startpunt geweest voor de optimalisatie van de farmacotherapie van patiënten na bariatrische chirurgie.

 

Emerald Smet

Emerald Smet is openbaar apotheker specialist in BENU Apotheek Aarveld te Heerlen. Bij het uitvoeren van medicatiereviews laat ze graag voldoende aandacht gaan naar leefstijlgewoontes en niet-medicamenteuze multidisciplinaire behandelplannen. Sinds december 2020 voert Emerald regelmatig gezondheidschecks uit. Als leefstijlapotheker (september 2022) motiveert ze mensen graag om laagdrempelig hun leefstijl te verbeteren. Daarnaast wil ze zich als kaderapotheker (kwetsbare ouderen, oktober 2023) inzetten voor de beste zorg door een goede regionale samenwerking tussen zorgverleners. Tevens is Emerald gastdocente en verzorgt ze farmacie-onderwijs aan onder andere de huisartsenopleiding aan het MUMC Maastricht en de opleiding voor praktijkondersteuners aan de Hogeschool Zuyd, te Heerlen.

 

Eugène van Puijenbroek

Prof. dr. Eugène van Puijenbroek
Prof. dr. Eugène van Puijenbroek is arts, klinisch farmacoloog en sinds 1994 werkzaam bij Bijwerkingencentrum Lareb. Sinds 2014 is hij bijzonder hoogleraar Geneesmiddelbewaking en Geneesmiddelveiligheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eugène deed ruime ervaring op met het analyseren van signalen in het spontane meldsysteem van Nederland en publiceerde in zowel nationale als internationale tijdschriften. Zijn aandachtsgebied is de ontwikkeling van signaaldetectiemethoden, met name de integratie van de statistische benadering in combinatie met het gebruik van klinische informatie. Naast zijn werk in de geneesmiddelenbewaking is Eugène van 1991 tot 2006 werkzaam geweest als huisarts.

 

Suzan Gipmans

Suzan Gipmans is apotheker en sinds 2019 werkzaam bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP. Het GIC is het expertisecentrum op het gebied van geneesmiddeleninformatie en ontwikkelt producten en diensten om apothekers in hun rol als medicatiespecialist te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn het Informatorium Medicamentorum (IM), de G-Standaard medicatiebewakingsadviezen, de GIC Helpdesk en Apotheek.nl. Suzan is onder andere betrokken bij het opstellen en onderhouden van medicatiebewakingsadviezen voor patiënten met morbide obesitas en na bariatrische chirurgie.

 

Prem Adhien

Prem Adhien werkt als openbaar apotheker in Service Apotheek van Waert te Rotterdam. Daarnaast is hij verbonden als docent aan de vakgroep farmaco-epidemiologie en klinische farmacologie van het departement Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Prem heeft de opleiding tot kaderapotheker Diabetes en HVZ afgerond. Hij neemt tevens deel aan de SIG Diabetes en SIG HVZ van de apothekersorganisatie KNMP. Ook heeft hij bijgedragen aan het boek van Hanno Pijl en Karine Hoenderdos ‘Diabetes type 2? Maak jezelf beter; de Hindoestaanse editie’.

 

Lees meer >