Disclaimer

Orly Pharma (KvK: HRB Nr. 11016) behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Orly Pharma spant zich in om de inhoud van de website actueel te houden. Ondanks deze zorg en aandacht kunnen we niet uitsluiten dat de inhoud onvolledig of onjuist is.

 

De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder garantie of aanspraak op juistheid. De producten zelf of de communicatie rondom de producten en service kunnen op elk moment wijzigen, zonder voorafgaande mededeling van Orly Pharma.

 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over onze producten en service op deze website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Op basis van dergelijke fouten kan geen overeenkomst worden geclaimd met Orly Pharma.Voor in de website opgenomen hyperlinks naar andere websites of diensten van derden zal Orly Pharma geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van het intellectueel eigendom betreffende boven beschreven materialen liggen bij Orly Pharma. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Orly Pharma, tenzij anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), of dit bij specifieke materialen anders is aangegeven.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.