Om het ontstane tekort aan Wartec 0,15% creme op te lossen is Orly Pharma een samenwerking aangegaan met Phoenix labs. Het product is door ons op voorraad genomen en dus direct leverbaar vanuit ons magazijn. De aankondiging voor deze samenwerking door Phoenix labs treft u hier aan.

Ga naar My Orly voor meer informatie rond tekorten, oplossingen en moeilijk te verkrijgbare geneesmiddelen.

De aanwezigheid van Orly Pharma op de druk bezochte Pharmanology Beurs in Brussel was voor het eerst dit jaar. En ook zeker voor herhaling vatbaar. Veel klanten gesproken en ook enkele nieuwe klanten mogen verwelkomen. De vele reacties en ervaringen van de klanten die we hebben gesproken waren voor ons goed om te horen en waar nodig als verbeterpunten mee te nemen. Voor ons was deze drie-daagse deelname echt een succes, die we in 2020 zeker zullen herhalen!

Zoals ook voorgaande jaren was Orly weer aanwezig op de KNMP beurs. Dit was wederom een goede ervaring, we hebben veel klanten kunnen spreken en verschillende ervaringen kunnen uitwisselen. Goed om weer zoveel mensen in persoon te zien, waarmee we dagelijks via de mail en telefoon contact hebben, en onze nieuwe tool My Orly aan hen voor te kunnen stellen. Wellicht tot volgend jaar!

 

Geïmporteerde geneesmiddelen kunnen vergoed worden – 26 juni 2018
Vanaf 1 augustus is het mogelijk om geneesmiddelen die uit het buitenland worden betrokken voor het opvangen van geneesmiddelentekorten, te vergoeden. Dit geldt voor geneesmiddelen waarvoor tijdelijke toestemming voor importeren door IGJ is gegeven en voor middelen waarvoor een tijdelijke handelsvergunning door het CBG is gegeven.
Het Besluit zorgverzekering is door de minister gewijzigd en hieraan zijn twee vergoedingsgronden toegevoegd. De eerste verzekeringsgrond is een geneesmiddel dat in Nederland niet geregistreerd is, maar met voorafgaande toestemming van de IGJ uit het buitenland gehaald kan worden. De tweede verzekeringsgrond betreft een geneesmiddel waarvoor het CBG een tijdelijke handelsvergunning op basis van artikel 52 van de Geneesmiddelenwet heeft verleend wanneer het geneesmiddel niet in Nederland in de handel is, maar wel in een andere lidstaat van de Europese Unie. Deze vergoedingen zijn tijdelijk en stoppen zodra er geen toestemming van de IGJ of tijdelijke vergunning van het CBG meer is voor het uit het buitenland betrekken van het vervangende geneesmiddel.
Momenteel komen de kosten voor het oplossen van geneesmiddelentekorten door het geneesmiddel uit het buitenland te betrekken, voor rekening van de apotheek of verzekerde. Met de twee nieuwe verzekeringsgronden wordt dit knelpunt opgelost. Dit is een van de oplossingen die ook is aangedragen door de Werkgroep Geneesmiddelentekorten waaraan de KNMP deelneemt.